Can we please ask you some questions?

We are very curious how you experience the Clothing Loop! It only takes about five minutes to fill in our short survey. Your answers will be of great help to us.

FAQ för deltagare

Finns det regler för hur mycket man får ta ut, och måste man skänka lika mycket kläder som man tar ut?
Nej, det finns inga regler här. Ibland tar man lite mer, ibland ger man mer. Vänligen lägg inte till kläder i väskorna som inte är av bra kvalitet, bara för att lägga till något! Det är bättre att ha en påse halvfull med skatter, än att ha en hel påse som är av sämre kvalitet.
Får alla storlekar på kläder vara i samma väska?
Blandade påsar fungerar vanligtvis utmärkt, eftersom storlekarna varierar per märke och proportionerna också är olika. Men detta fungerar bara i viss mån. Vi rekommenderar att ha en blandning av artiklar från storlek 36 - 42 (S, M och L) och starta en ny klädslinga för mindre eller större storlekar.
Hur undviker man "Finders keepers, losers weepers"?
Det finns inga garantier för att du hittar något som du gillar. Ibland passerar några väskor ditt hus som kanske inte har något för dig. Kom ihåg: att hitta ett drömplagg är mer värt än att ha 10 saker i din garderob som du inte bär. Och att göra någon annan väldigt nöjd med något som samlade damm i din garderob är också en betydande (och rolig!) del av Clothing Loop-mentaliteten!
Vad ska man göra med skrymmande kläder (som vinterrockar) som inte får plats i väskan?
Stora plagg kan fotograferas och delas via kommunikationskanalen eller genom Glide-appen. I ett privat meddelande kan människor svara och organisera hämtning.
Kan jag lägga skor i väskan också?
Korta svaret är ja, men kom ihåg: skor är svårare att förmedla än kläder. Det finns många fler storlekar, och de bär mycket snabbare än plagg. Så var mycket selektiv med skor! Lägg bara till "så gott som nytt" par och ha inte mer än 2 par per påse.
Vad ska man göra med skrymmande kläder (som vinterrockar) som inte får plats i kassen?
Big items can be photographed and shared via your communication channel, or in the Clothing Loop App. In a private message, people can respond and organize pick-up.
Kan jag lägga skor i kassen också?
Det är upp till din lokala värd att bestämma. Om din loop tillåter det kan du lägga till skor i kassen, men lägg bara ner fräscha par, och högst 2 par per kasse. Och svep in dem i en separat kasse för att undvika att de kommer i kontakt med kläderna.
I get the error: “your account already exists”.
You have previously created an account at the Clothing Loop already. To sign up for a new Loop, you will need to log in first:
 1. Click in the top right corner on login.
 2. Enter the email address you used to register your Loop.
 3. Check your email (and spam folder!) for our verification link. We use a link instead of a password!
 4. Then you will be able to sign up for a new Loop.

FAQ för värdar

Hur kan jag börja använda appen?
Du kan kopiera appen och använda den inom din grupp. Du behöver bara fylla i adresslistan i vår nedladdningsbara mall. Det är superlätt! Vi skapade en videohandledning och ett bildspel för att hjälpa dig komma igång. Hör av dig här om du fortfarande stöter på problem!
Finns det grafiska mallar vi kan använda?
Absolut, vi har gjort en mapp till dig där du kan hitta logotypers mallar, manualer och allt. Använd så många du vill!
Starta med en "spökryttare" i slingan
När din slingan har pågått ett tag kanske du vill ändra på saker och ting lite! Du kan sedan introducera en "spökryttare"-väska som åker åt andra hållet, så helt plötsligt har du andra människor före dig på rutten, och även andra stilar i väskan. Om du gör det, vänligen gör folk medvetna om att de inte ska lägga några plagg i "spökryttare"-väskan som de tidigare har tagit ur en vanlig väska. Och håll antalet "spökryttare"-väskor begränsat till 1 eller 2, för att hålla det speciellt och även enkelt.
Hur hanterar man en stor grupp människor i kommunikationskanalen?
Speciellt när grupper blir större är det viktigt att se till att människor inte bombarderas med (överflödig) meddelanden. Du kan sätta upp några regler för vad som ska och inte ska delas via gruppappen. Till exempel:

Ja, i appen:
 • Selfies av fina saker du tagit ur väskan eller fina saker som du stoppar i
 • Kompliment till andra
 • Logistik- och organisationsrelevanta uppdateringar
Nej, inte i appen:
 • Allt som inte har med klädslingan (förfrågningar om undersökningar, inbjudningar till nya grupper, insamlingar, memes, etc). Om du vill fråga allas synpunkter på något, använd en omröstningsapp som LouLou istället
Vad händer om jag inte längre har tid att hantera klädslingan jag startade?
Använd gruppen! Fråga om någon annan vill ta över och vara värd för slingan.
How can I start using the App?
Yes! We made an app that you can very easily set up for your Loop. The app is available for iOS, Android and as web version: app.clothingloop.org.

You can download the app and use it within your group. It is super easy! You can find a more detailed guide on how to use the app in our Toolkit for Loop Hosts.
How to make a route?
You can make a route in the admin page of your Account. Click on Route and you will find an Optimize Route Button. Once you click on that button, all addresses are reorganized to make the best route. It is also possible to change addresses around one by one if that works better in that case. New participants will be placed in the most logical spot in the current list.
Vad är en idealisk gruppstorlek?
Vi rekommenderar att ha minst 20 personer i en grupp: efter 20 adresser känner du vanligtvis inte igen något i väskan längre, så du kan fortsätta byta. Det finns inget riktigt maximum, det är upp till dig vad som fortfarande fungerar! I Nederländerna är en loop i genomsnitt 45 personer. Men det finns loopar som går smidigt med 130 personer!
Vad ska man göra om klädslingan inte fungerar bra?
Om kvaliteten på kläderna inte är tillräckligt hög kan folk lämna loopen. Se till att alla delar ansvaret för att bara lägga till plagg av god kvalitet.

Ser du något som inte borde finnas i slingan? Ta ut den och donera den till en loppis och insamlingsställe för kläder. På så sätt kan den fortfarande återvinnas. Om du är osäker, fråga personen bredvid dig om han/hon håller med och bestäm dig då.

En tygrakapparat kan förlänga livslängden för ett klädesplagg enormt! Du kan dela med dig av dessa råd inom din gemenskap.

Och sist men inte minst, föregå med gott exempel själv; dela några fina bilder och uppmuntra andra att göra detsamma!
Introducing a “Bunny Bag” in the Loop
Once your Loop is ongoing for a while, you may want to change things up a little bit! You can then introduce a “Bunny Bag” that always skips an address, so all of a sudden you have other people before you on the route, and also a few other styles in the bag. Keep the number of bunny bags limited to 1 or 2, to keep it special and simple.
How to manage a large group of people in the communication channel?
Especially when groups get bigger, it is important to make sure people aren’t bombarded with (irrelevant) messages. You can set up some rules for what should and shouldn’t be shared via the group app. For example:
 • Yes, in the app:
  • Selfies of nice things you took from the bag or nice things that you are putting in
  • Compliments to others
  • Logistics and organizational relevant updates from the host
 • No, not in the app:
  • Everything unrelated to the Clothing Loop (requests for surveys, invites for new groups, Fund raising, memes, etc). If you want to ask everyone’s input on something, use a polling function
  • Use the private message function when your message only concerns one person.
Why don’t I see a participant that signed up?
When you know a participant has signed up, but you don’t see them in the participant’s list in Account and you haven’t received the automatic email from us. It’s probably because the participant’s email address hasn’t been verified. Please ask a new participant to log in. Once they’ve logged in, their account is verified. Now you’ll receive the email and see them in the New list.
What if I no longer have time to manage the Clothing Loop I started?
Use the group! Ask if someone else wants to help out hosting the Loop. Over time they may want to take over completely.
What if someone wants to join but lives too far away?
If someone signed up for your Loop but lives too far outside of your Loop area, it is up to you to decide if they may join. If they cannot, please send them an email to let them know. When in doubt: one thing you can do to decrease the distance between addresses, is to ask that person to find other participants between their area and the original Loop location.
What is an ideal group size?
We’d recommend having a minimum of 20 people in a group: after 20 addresses you usually do not recognise anything in the bag anymore, so you can continue swapping. There is no real maximum, it is up to you what still works! In the Netherlands an average Loop is 45 people. But there are Loops running smoothly with over 180 people!
What if somebody moves house and wants to join in another area?
You as Loop host can remove them from your Loop when signed in on our website. If they want to join again in their new neighborhood, ask them to simply sign up again with their new address.
What to do if the Clothing Loop doesn’t work well?
Make sure that everyone shares the responsibility for only adding good quality items.

Do you see something that shouldn’t be in a bag? Try to donate it to your local textile recycling program. If in doubt, ask the person next to you on the address list if they agree. It is good to have a few people function as ‘checkpoints’ along the route, to make sure the bags stay in good condition. Because if the quality of the clothing isn’t high enough, people might leave the Loop and that would be a shame!

A fabric shaver can extend the lifetime of a clothing item enormously! You can share this advice within your community.

And last but not least, set a good example yourself: share some nice photos and encourage others to do the same! Seeing where items end up is a huge motivation for people to donate nice items.

FAQ for the App

What is the Clothing Loop App?
The Clothing Loop App is made to make organizing a Loop easier. You can start using the app, if you are part of a Loop. A host can decide together with the participants if they want to start using the app to organize their Loop.
In the app: you can find the rules of your local Loop, you can find out who to bring the bag to next, where the bags are and post bulky items that do not fit into the bag.
Where can I find the app?
You can find the app in Google Playstore, Apple Appstore, or as web-version: app.clothingloop.org
Can I change the Rules in the App?
Yes, as a host you are able to change, adjust, and add rules in the App. Participants are not able to change the rules. To change the rules, click in the upper right corner on Change. After you have changed the rules, click on Save to save your changes.
Which addresses can I see?
As a host, you can see everybody's information in your Loop. As a participant, you can only see the information of the two participants before and after you. A participant is also able to see the information of a host.
How to set a bag to my name?
If you have received a bag, you can set a bag to your name in the tab of Bags. Click on the picture of the Bag and search for your name. Also, note the date of when the bag arrived. It is important to note that you have received the bag every time.
What are Bulky Items (like winter coats)?
Big items that are too big for the bag can be photographed and shared. Click on Create, make a title and description, and create a new Bulky Item. Other participants then can click on your name to find your information. In a private message, participants can respond and organize pick-up. After the pick-up, a Bulky Item has to be removed from the list.
Can I use the app as I partake in multiple Loops?
Yes, you can use the app while you are involved in multiple Loops. If you go to Info, you can switch between Loops, after you click on the name of the Loop.
Why do I only see an SMS button?
This phone number starts with 06 and doesn’t have an international code (for example +31). If a phone number does have an international code (+31 6…), WhatsApp, Signal and Telegram buttons also appear.
You can change your phone number in Account. Hosts are also able to edit a participant’s information